was successfully added to your cart.

Framtidens arbetsplats är mobil

Eastern Bank i USA använder Double

Arbetsplatsens roll står inför ett paradigmskifte. Fler människor är intresserade av att vara mobila, att inspireras i olika miljöer och möjligheten att kunna arbeta vart man vill, när man vill. Det ställer krav på arbetsgivare och arbetsplatser.

Nya och kommande generationer kommer att ta för givet att dom ska kunna sitta vart dom vill när dom ska arbeta, inte vara låsta på arbetsplatser mellan 08 och 1 7. Varför? Därför att såväl forskning som empirisk visar att du främjar kreativitet och effektivitet när du får välja att arbeta när du vill, men givetvis med förutsättning att du uppfyller de mål som satts upp. Istället kommer nästa generationer se arbetsplatser som sociala mötesplatser, snarare än arbetsplatser där du måste utföra uppgifter.

Men vad kommer då att hända med dagliga utbytet när det kommer till det faktiska arbetet? Den kommer att vara mobil i form av olika kommunikationsmedel som Skype, Slack och telefon. Men vi får själva bestämma så kommer det givetvis vara genom videorobotar i stil med Double. Vi tror nämligen att det här bara är början på en revolution när det kommer till kontrollerbara robotar.

Men tills dess –  Med GoRemote och Double 2 från Double Robotics har ni möjlighet att erbjuda era fältsäljare eller medarbetare i övrigt möjligheten att sitta hemma för att arbeta, samtidigt som dom har möjlighet att vara inne på kontoret. Hur bra är inte det?

Leave a Reply