Varukorg

Idag är det aktuellt att tala om resfria möten. Speciellt med tanke på REMM-initiativet som initierades av Trafikverket 2011. Ett initiativ i syfte att minska koldioxidutsläpp genom minskat resande inom tjänsten. Så här beskriver REMM projektet:

REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av regeringens utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter.

Vi tycker detta är ett fantastiskt initiativ och vi ser att det finns enorma möjligheter för företag och organisationer att spara pengar, men framförallt spara på miljön genom att utnyttja digitalisering. Dessutom tror vi också att det är en stark effektiviseringsåtgärd för alla anställda – tänk bara alla timmar man spenderat på ett tåg med knapert WiFi, en stressig flygplats eller suttit i en bil för ett möte som kunde tagits digitalt på under en timma.

Utforma en tydlig policy och kommunicera den!

Främja minskat resande genom att uttala en policy internt. Hur många möten förväntas man kunna spara per anställd under ett år? Hur kan dom anställda ersätta den fysiska närvaro med en digital närvaro på allra bästa sätt? Finns det andra aktiviteter som vanligtvis kräver resande? Om många anställda pendlar in till kontoret kan det vara aktuellt att prata om att hemarbetespolicy och där man finns på kontoret genom digital lösning.

En väldigt viktig del är att förankra bakgrunden till denna typ av satsning. Lägg tid på att utveckla informationsunderlag så att alla anställda förstår varför ni som organisation bör arbeta med mer resfria möten.

Sätt mätbara mål – följ upp och utvärdera löpande

För att lyckas med er satsning på resfria möten är det väldigt viktigt att ta fram relevanta nyckeltal för er verksamhet. Ett exempel kan vara att ha ett övergripande årligt mål om att 25% av alla möten skall tas digitalt istället, hur många möten innebär det för varje enskild individ per år och månad?

Införskaffa rätt teknik för resfria möten och utbilda dom anställda!

Alla har vi suttit i det där konferensrummet med en videokonferenslösning med mängder av smarta funktioner och häftiga gadgets. Men hur ofta fungerar det sömlöst? Det är väldigt sällan. Det är också en av anledningarna till att vår robot Double 2 utvecklades från första början, att skapa konferensteknik som bara funkar när man vill att det ska fungera.

Säkerställ att ni har rätt teknik på plats som fungerar för era behov och er verksamhet. Glöm inte bort att grundligt utbilda alla berörda personer i hur tekniken fungerar och används.

Resfria möten (REMM) är ett superviktigt intiativ anser vi och vi hoppas att fler företag än dom statliga organisationer som ingår i Trafikverkets satsning väljer att investera tid i att utforma en strategi för hur man kan minska antalet resor till förmån för miljön. För vidare läsning rekommenderar vi REMM:s 10-stegsmodell.

Leave a Reply