Användningsområde

Skola

Digitaliseringen av skolan är ett pågående och aktuellt tema. Med Double 2 så vill vi bidra till att effektivisera och utveckla utbildningsväsendet med delaktighet och tillgänglighet som ledord.

Double 2 inom skola och utbildning

Med Double 2 så kan elever som av olika skäl inte kan vistas i skolan ändå delta i undervisningen. Double 2 är en perfekt och mycket omtyckt lösning för hemmasittare. Samtidigt så kan skolor och andra utbildningsväsenden utnyttja extern kompetens på ett mer interaktivt sätt, utveckla sina distanskurser och få ett större kunskapsutbyte mellan andra skolor.

GUIDE TILL TELEPRESENCE

Upptäck hur du kan använda Double 2 och telepresence inom skola och utbildning.
Lämna din e-postadress så skickar vi dig mer information och underlag.