Användningsområde

Digitalisering av vård och omsorg

Idag är det många som pratar om digitalisering av vård och omsorg utifrån effektivisering och kostnadsbesparingar.. Med Double 2 vill vi lyfta in en annan aspekt – tillgänglighet och kvalitet.

Double 2 inom vård och omsorg

Double 2 kan användas för att skapa en mer tillgänglig vård och omsorg för brukare, möjlighet att ta in specialistkompetens från distans, utbildning, second-opinion, gå ronder eller brygga den sociala interaktionen mellan familj och brukare. Möjligheterna för Double 2 inom vården är oändliga.

GUIDE TILL TELEPRESENCE

Upptäck hur du kan använda Double 2 och telepresence inom sjukvård och omsorg.
Lämna din e-postadress så skickar vi dig mer information och underlag.