Användningsområde

Digitalisering av vård och omsorg

Idag är det många som pratar om digitalisering av vård och omsorg utifrån effektivisering och kostnadsbesparingar.. Med Double 2 vill vi lyfta in en annan aspekt – tillgänglighet, delaktighet och kvalitet.

Double 2 inom vård och omsorg (välfärdsteknik)

Double 2 kan användas för att skapa en mer tillgänglig vård och omsorg för brukare, möjlighet att ta in specialistkompetens från distans, utbildning, second-opinion, gå ronder eller brygga den sociala interaktionen mellan familj och brukare. Men också erbjuda människor som av olika skäl inte kan vara fysiskt på plats eller rörlig en möjlighet att kunna röra sig fritt med hjälp av roboten. Möjligheterna för Double 2 inom välfärden är oändliga.

GUIDE TILL TELEPRESENCE

Upptäck hur du kan använda Double 2 och telepresence inom sjukvård och omsorg.
Lämna din e-postadress så skickar vi dig mer information och underlag.