Villkor för hantering av person- och kontaktuppgifter

Allmänt

Tailo AB (Org: 559080-4034) erbjuder försäljning av innovationsroboten Double 2 via sin hemsida www.goremote.se. För att kunna fullfölja en beställning, besvara frågor eller möjlighet till e-postmarknadsföring så lagrar Tailo kontaktuppgifter till personer som aktivt val att kontakta Tailo AB via hemsidan www.goremote.se.

Vilka uppgifter lagras?

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Företagsnamn
  • Företagsadress

Syfte med lagring av personuppgifter

Tailo AB lagrar person- och kontaktuppgifter avseende kunder och intressenter i syfte att:

1. Fullfölja beställning
2. Besvara frågor
3. Marknadsföring

Person- och kontaktuppgifter kommer aldrig i något avseende säljas eller leasas ut till en tredje part.

Kontaktuppgifter till Tailo AB

Tailo AB
Smedjegatan 16
553 20 JÖNKÖPING

E-post: info@goremote.se
Telefon: 036 – 29 37 180

Begäran om utdrag och rätten till rättelse eller att bli glömd

Du har alltid rätt att begära ett utdrag, rätta dina uppgifter eller att bli glömd.
Du kan enkelt kontakta oss via info@goremote.se så hjälper vi dig.